Chobits ดิจิทัล เลดี้ ตอนที่ 1-24 พากย์ไทย จบแล้ว

Chobits ดิจิทัล เลดี้ ตอนที่ 1-24 พากย์ไทย จบแล้ว

Chobits ดิจิทัล เลดี้ ตอนที่ 1-24 พากย์ไทย จบแล้ว

1

เป็นเรื่องของเด็กบ้านนอกผู้ชายคนหนึ่งจากฮอกไกโด ชื่อ Hideki เข้ามาเรียนและหางานทำในโตเกียว ในสมัยที่ Persocon (ภาษาญี่ปุ่นใช้เรียก Personal Computer) ถูกออกแบบให้มีรูปร่าง หน้าตา สวยงาม ทำงานแทนคนได้อย่างยอดเยี่ยม เพราะเป็นหุ่นยนต์ผู้หญิง ซึ่งมีราคาแพงมาก Hideki ก็เป็นเด็กบ้านนอกที่ไม่ได้ร่ำรวยอะไร และไม่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เลย แต่ก็อยากมีไว้ใช้เหมือนคนอื่นๆ และแล้ว Hideki ก็พบ Persocon ที่มีคนมาทิ้งไว้ที่กองขยะ เขาก็เก็บมาใช้ และตั้งชื่อว่า ชี เพราะครั้งแรกที่เปิดใช้งาน เธอพูดได้แต่คำว่า ชี

Chobits ดิจิทัล เลดี้ ตอนที่ 1-24 พากย์ไทย จบแล้ว

24
Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 1
Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 2
Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 3
Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 4
Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 5
Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 6
Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 7
Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 8
Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 9
Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 10
Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 11
Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 12
Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 13
Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 14
Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 15
Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 16
Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 17
Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 18
Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 19
Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 20
Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 21
Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 22
Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 23
Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 24

Relate Posts