Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 1-26 ซับไทย จบแล้ว

Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 1-26 ซับไทย จบแล้ว

Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 1-26 ซับไทย จบแล้ว

1

แคลร์ เด็กสาวหนึ่งในองค์การล่าปิศาจทางตะวันตก ผู้ซึ่งมีปิศาจอยู่ในตัว ถือเป็นครึ่งคนครึ่งปิศาจที่มีหน้าที่ปราบปรามปิศาจร้ายเพื่อปกป้องมนุษย์ บุคคลทั่วไปเรียกพวกเธอว่า “เคลย์มอร์” เนื่องจากดาบขนาดใหญ่ที่ใช้เป็นอาวุธฆ่าฟันปิศาจนั่นเอง และเคลย์มอร์ทุกคนมีจุดเด่น คือ สีของเส้นผมและลูกตาเป็นสีเงินบ่งบอกถึงพลังปิศาจที่ซ่อนอยู่ในตัว ซึ่งเป็นที่มา ฉายาของพวกเธอ “แม่มดตาสีเงิน”

Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 1-26 ซับไทย จบแล้ว

26
Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 1
Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 2
Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 3
Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 4
Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 5
Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 6
Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 7
Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 8
Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 9
Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 10
Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 11
Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 12
Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 13
Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 14
Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 15
Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 16
Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 17
Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 18
Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 19
Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 20
Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 21
Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 22
Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 23
Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 24
Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 25
Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 26

Relate Posts