Blassreiter ตอนที่ 1-24 ซับไทย จบแล้ว

Blassreiter ตอนที่ 1-24 ซับไทย จบแล้ว

Blassreiter ตอนที่ 1-24 ซับไทย จบแล้ว

1

เกิดขึ้นที่ประเทศเยอรมันในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งกำลังเกิดเหตุการณ์วุ่นวาย ที่คนตายนั้นกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาเป็นสัตว์ประหลาด และ เข้าทำร้ายชาวเมือง แต่มีบางคนสามารถที่จะเปลี่ยนร่างได้อย่างอิสระ คนกลุ่มนี้ถูกเรียกว่า “เดวิล”ซึ่งพวกเดวิลนี้ก็มีพวกที่ใช้ความสามารถไปในทางที่ดี และพวกที่ใช้ไปในทางที่เลวร้าย

Status
Type
Year
Cast

No video trailer

No season list result

Relate Posts