JoJo’s Bizarre Adventure โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ (ภาค1) ตอนที่ 1-26 ซับไทย จบแล้ว

JoJo’s Bizarre Adventure โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ (ภาค1) ตอนที่ 1-26 ซับไทย จบแล้ว

JoJo’s Bizarre Adventure โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ (ภาค1) ตอนที่ 1-26 ซับไทย จบแล้ว

1

เรื่องราวเกิดขึ้นราวปลายศตวรรษที่ 19 ”โจนาธาน โจสตาร์” เด็กหนุ่มผู้ถือกำเนิดในสกุลขุนนางอังกฤษที่มั่งคั่ง มีชีวิตที่หลายๆคนอิจฉา แต่แล้ววันหนึ่ง เมื่อ”จอร์จ โจสตาร์”ผู้เป็นพ่อของ “โจนาธาน” ได้พา”ดิโอ บรันโด้” เข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านในฐานะบุตรบุญธรรมของตระกูลโจสตาร์ ซึ่ง”ดิโอ บรันโด้”ผู้นี้แหละ คือผู้ที่จะมาทำให้ชีวิตอันแสนสงบสุขของเขาก็มีอันต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล…! และนี่คือจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ และการผจญภัยของสุภาพบุรุษตระกูลโจสตาร์ที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึกชื่อพวกเขาไว้

รวม JoJo’s Bizarre Adventure โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ทุกภาคคลิกที่นี้

JoJo’s Bizarre Adventure โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ (ภาค1) ตอนที่ 1-26 ซับไทย จบแล้ว

26
JoJo’s Bizarre Adventure (ภาค1) ตอนที่ 1
JoJo’s Bizarre Adventure (ภาค1) ตอนที่ 2
JoJo’s Bizarre Adventure (ภาค1) ตอนที่ 3
JoJo’s Bizarre Adventure (ภาค1) ตอนที่ 4
JoJo’s Bizarre Adventure (ภาค1) ตอนที่ 5
JoJo’s Bizarre Adventure (ภาค1) ตอนที่ 6
JoJo’s Bizarre Adventure (ภาค1) ตอนที่ 7
JoJo’s Bizarre Adventure (ภาค1) ตอนที่ 8
JoJo’s Bizarre Adventure (ภาค1) ตอนที่ 9
JoJo’s Bizarre Adventure (ภาค1) ตอนที่ 10
JoJo’s Bizarre Adventure (ภาค1) ตอนที่ 11
JoJo’s Bizarre Adventure (ภาค1) ตอนที่ 12
JoJo’s Bizarre Adventure (ภาค1) ตอนที่ 13
JoJo’s Bizarre Adventure (ภาค1) ตอนที่ 14
JoJo’s Bizarre Adventure (ภาค1) ตอนที่ 15
JoJo’s Bizarre Adventure (ภาค1) ตอนที่ 16
JoJo’s Bizarre Adventure (ภาค1) ตอนที่ 17
JoJo’s Bizarre Adventure (ภาค1) ตอนที่ 18
JoJo’s Bizarre Adventure (ภาค1) ตอนที่ 19
JoJo’s Bizarre Adventure (ภาค1) ตอนที่ 20
JoJo’s Bizarre Adventure (ภาค1) ตอนที่ 21
JoJo’s Bizarre Adventure (ภาค1) ตอนที่ 22
JoJo’s Bizarre Adventure (ภาค1) ตอนที่ 23
JoJo’s Bizarre Adventure (ภาค1) ตอนที่ 24
JoJo’s Bizarre Adventure (ภาค1) ตอนที่ 25
JoJo’s Bizarre Adventure (ภาค1) ตอนที่ 26

Relate Posts