Tower of God (Kami no Tou) หอคอยเทพเจ้า ตอนที่ 1-13 ซับไทย จบแล้ว

Tower of God (Kami no Tou) หอคอยเทพเจ้า ตอนที่ 1-13 ซับไทย จบแล้ว

Tower of God (Kami no Tou) หอคอยเทพเจ้า ตอนที่ 1-13 ซับไทย จบแล้ว

3

ทาวเวอร์ออฟก๊อด พัม หนุ่มน้อยผู้ย่างกรายเข้าไปในหอคอย เพื่อตามหาเพื่อนหญิงที่ตัวเองรักและเทิดทูน แต่การขึ้นไปบนหอคอยนั้นกลับเต็มไปด้วย ความโหดหินและยากลำบาก เพราะในแต่ละชั้นที่เขาไปถึง เขาจำเป็นต้องผ่านด่านการ ทดสอบจากผู้คุ้มกันของแต่ละชั้น เพื่อจะผ่าน ไปยังชั้นต่อไป ในการบรรลุสิ่งที่มุ่งหวังตั้งใจ ทางเลือกของเขามีเพียงทางเดียว และนั่นก็ คือ…?!

Tower of God (Kami no Tou) หอคอยเทพเจ้า ตอนที่ 1-13 ซับไทย จบแล้ว

13
Tower of God ทาวเวอร์ออฟก๊อด หอคอยเทพเจ้า ตอนที่ 1
Tower of God ทาวเวอร์ออฟก๊อด หอคอยเทพเจ้า ตอนที่ 2
Tower of God ทาวเวอร์ออฟก๊อด หอคอยเทพเจ้า ตอนที่ 3
Tower of God ทาวเวอร์ออฟก๊อด หอคอยเทพเจ้า ตอนที่ 4
Tower of God ทาวเวอร์ออฟก๊อด หอคอยเทพเจ้า ตอนที่ 5
Tower of God ทาวเวอร์ออฟก๊อด หอคอยเทพเจ้า ตอนที่ 6
Tower of God ทาวเวอร์ออฟก๊อด หอคอยเทพเจ้า ตอนที่ 7
Tower of God ทาวเวอร์ออฟก๊อด หอคอยเทพเจ้า ตอนที่ 8
Tower of God ทาวเวอร์ออฟก๊อด หอคอยเทพเจ้า ตอนที่ 9
Tower of God ทาวเวอร์ออฟก๊อด หอคอยเทพเจ้า ตอนที่ 10
Tower of God ทาวเวอร์ออฟก๊อด หอคอยเทพเจ้า ตอนที่ 11
Tower of God ทาวเวอร์ออฟก๊อด หอคอยเทพเจ้า ตอนที่ 12
Tower of God ทาวเวอร์ออฟก๊อด หอคอยเทพเจ้า ตอนที่ 13

Relate Posts