Kakumeiki Valvrave เครื่องจักรปฏิวัติ วัลเวรฟ (ภาค1-2) ตอนที่ 1-24 พากย์ไทย จบแล้ว

Kakumeiki Valvrave เครื่องจักรปฏิวัติ วัลเวรฟ (ภาค1-2) ตอนที่ 1-24 พากย์ไทย จบแล้ว

Kakumeiki Valvrave เครื่องจักรปฏิวัติ วัลเวรฟ (ภาค1-2) ตอนที่ 1-24 พากย์ไทย จบแล้ว

1

โลกในอนาคตในที่นี้ เป็นยุคที่ประชากรกว่า 70% ของโลกอาศัยอยู่ในอวกาศ ขั้วอำนาจของโลกถูกแบ่งออกเป็น 3 ขั้วอำนาจ อันได้แก่ สหรัฐวงแหวนแอตแลนติก (A.R.U.S.), สหพันธ์การทหารดอร์สเซีย (Dorssia) และ จิออร์ (J.I.O.R) ดอร์เซียนั้นเป็นชาติเผด็จการทหาร นิยมใช้กำลังทหารรุกรานชาติอื่น ซึ่งทำให้อะรุสต้องตอบโต้ดอร์สเซีย ดอร์สเซียและอะรุสจึงทำสงครามต่อกัน ในขณะที่จิออร์เป็นกลาง จึงเป็นชาติที่มีความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและสงบสุข

Kakumeiki Valvrave เครื่องจักรปฏิวัติ วัลเวรฟ (ภาค1-2) ตอนที่ 1-24 พากย์ไทย จบแล้ว

24
Valvrave The Liberator จักรกลปฏิวัติ วาลเวรฟ ตอนที่ 1
Valvrave The Liberator จักรกลปฏิวัติ วาลเวรฟ ตอนที่ 2
Valvrave The Liberator จักรกลปฏิวัติ วาลเวรฟ ตอนที่ 3
Valvrave The Liberator จักรกลปฏิวัติ วาลเวรฟ ตอนที่ 4
Valvrave The Liberator จักรกลปฏิวัติ วาลเวรฟ ตอนที่ 5
Valvrave The Liberator จักรกลปฏิวัติ วาลเวรฟ ตอนที่ 6
Valvrave The Liberator จักรกลปฏิวัติ วาลเวรฟ ตอนที่ 7
Valvrave The Liberator จักรกลปฏิวัติ วาลเวรฟ ตอนที่ 8
Valvrave The Liberator จักรกลปฏิวัติ วาลเวรฟ ตอนที่ 9
Valvrave The Liberator จักรกลปฏิวัติ วาลเวรฟ ตอนที่ 10
Valvrave The Liberator จักรกลปฏิวัติ วาลเวรฟ ตอนที่ 11
Valvrave The Liberator จักรกลปฏิวัติ วาลเวรฟ ตอนที่ 12
Valvrave The Liberator จักรกลปฏิวัติ วาลเวรฟ ตอนที่ 13
Valvrave The Liberator จักรกลปฏิวัติ วาลเวรฟ ตอนที่ 14
Valvrave The Liberator จักรกลปฏิวัติ วาลเวรฟ ตอนที่ 15
Valvrave The Liberator จักรกลปฏิวัติ วาลเวรฟ ตอนที่ 16
Valvrave The Liberator จักรกลปฏิวัติ วาลเวรฟ ตอนที่ 17
Valvrave The Liberator จักรกลปฏิวัติ วาลเวรฟ ตอนที่ 18
Valvrave The Liberator จักรกลปฏิวัติ วาลเวรฟ ตอนที่ 19
Valvrave The Liberator จักรกลปฏิวัติ วาลเวรฟ ตอนที่ 20
Valvrave The Liberator จักรกลปฏิวัติ วาลเวรฟ ตอนที่ 21
Valvrave The Liberator จักรกลปฏิวัติ วาลเวรฟ ตอนที่ 22
Valvrave The Liberator จักรกลปฏิวัติ วาลเวรฟ ตอนที่ 23
Valvrave The Liberator จักรกลปฏิวัติ วาลเวรฟ ตอนที่ 24

Relate Posts